O spoločnosti

 

Spoločnosť na trhu pôsobí od 80. rokov 20. storočia. Už od svojho vzniku sa zameriavala na výrobu z plastov. Začali sme pracovať na vstrekovačoch pre záhradníctvo a neskôr sa oblasť nášho podnikania rozšírila na stavebné komponenty, ktoré vyrábame dodnes. Vyrábali sme aj kratšie série v závislosti od potrieb na trhu.

V roku 1997 sme rozšírili strojový park o strekolisy a začali vyrábať plastové doplnky k sviečkam. Tento profil sa dynamicky rozšíril v priebehu ďalších rokov a stal sa dominantnou výrobnou činnosťou firmy.

Po transformácii v roku 2003 spoločnosť nadobudla právnu formu v podobe rodinnej občianskej spoločnosti a súčasný názov. Rozšíril sa a zmodernizoval strojový park a zároveň produktová ponuka, čo umožnilo uspokojenie zvyšujúcich sa potrieb odberateľov.

V súčasnosti sa venujeme predovšetkým výrobe prvkov do kahancov. Sme výrobcom nádobiek na parafín používaných v plastových a sklenených kahancoch, ako aj iných komponentov. Spoločnosť je výhodne lokalizovaná v blízkosti cesty DK-1 (Katovice ­Bielsko-Biała). Disponujeme vlastnými dodávkovými vozidlami, ktorými dovážame tovar odberateľom.

Máme stály prísun viac ako 45 návrhov ziczowych kontajnerov. V závislosti na potrebách thru zavádzame nové vzory.

Pre stálych zákazníkov ponúkame individuálne podmienky predaja.

Pozývame výrobcov sviečok a prispevky vyižit našej ponuky.